รับจดทะเบียนบริษัท โทร.085-210-6040

รับจดทะเบียนบริษัทดอทคอม มีบริการอะไรบ้าง อะไรบ้าง?

[Total: 4    Average: 5/5]

รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี รับทำบัญชีนนทบุรี ทำบัญชีนนทบุรี รับวางระบบบัญชีนนทบุรี วางระบบบัญชีนนทบุรี รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย ปากเกร็ด

บริการจดทะเบียน
– จดทะเบียน จัดตั้ง บริษัท จำกัด
– จดทะเบียน จัดตั้ง ห้างหุ้นส่วน จำกัด
– จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เช่น ชื่อ,ที่อยู่,เพิ่ม,ลดสาขา,เลิกกิจการ,ทุน
– ขอมีเลข บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
– ขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
– เข้าระบบประกันสังคม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง
– ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท โทร. 085-210-6040

ทางทีมงาน รับจดทะเบียนบริษัท.คอม เน้นรับงานเฉพาะทาง เท่านั้น ! โดยมุ่งเน้นงานด้าน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และ ให้บริการ จดทะเบียน เป็นหลัก ทางเว็บ มีทีมงานเพื่อรองรับงาน จดทะเบียน โดยเฉพาะ ให้คำปรึกษา วางแผน ทุกขั้นตอน การจดทะเบียน นิติบุคคล

เรา ! การันตี ! ผลงาน จาก ความนิยมของผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด โดยวัดจากความถนัดเฉพาะทาง ทำให้ท่านได้งานรวดเร็ว และไม่ผิดพลาด ในราคาต้นทุน !

คำถามที่พบบ่อย !

1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล คือ
ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ
ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีหุ้นส่วน 2 จำพวก ดังนี้

หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น
หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ได้แก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน

3. บริษัทจำกัด คือ
บริษัทประเภทซึ่งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน โดยมีผู้ถือหุ้นรับผิดจำกัด เพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ

” เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ”

รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

โทร. 085-210-6040